SERWIS HANDLOWO USŁUGOWY
ELEKTROTEAM Sp. z o.o.
tel. 44 733 86 15
fax 44 733 86 16

Sempertrans

W czerwcu 2018 roku nasza firma wykonała rozdzielnicę elektryczną 3200 A dla firmy Schneider Electric w oparciu o system Prisma P. Rozdzielnica zbudowana została w formie wygrodzenia 2b
z wyłącznikami stacjonarnymi typu NW, NS oraz NSX. Odpływy wyprowadzone są poprzez transfery zainstalowane w przedziałach kablowych.
Rozdzielnica posiada wszystkie badania zgodnie z normami PN-EN 61439-1
.

Zastosowane rozwiązania

Łączność i efektywność dzięki systemowi PMS

Enerlin'X Com'X

Serwery i rejestratory danych energetycznych

Wieloaspektowa prezentacja danych o zużyciu energii pomaga w optymalizacji efektywności energetycznej

Funkcje

Urządzenia Com’X zbierają dane dotyczące energii z całego budynku, a w szczególności z:

 • urządzeń do dystrybucji zasilania (liczników, aparatury rozdzielczej) i inteligentnych rozdzielnic,
 • urządzeń do opomiarowania zużycia gazu, pary, powietrza lub wody,
 • czujników temperatury i innych parametrów środowiskowych.


Dostarczają dane w sieci lokalnej (LAN) lub do serwerów zdalnych, umożliwiając:

 • inteligentną wizualizację: w formie paneli kontrolnych, wykresów historycznych itd. dostępnych ze zwykłej przeglądarki WWW (Com’X510) lub zdalnie, dzięki usłudze Powerview Remote Access,
 • zaawansowane przetwarzanie danych w rozwiązaniach StruxureWare™, takich jak usługa WWW Energy Operation, Power Monitoring Expert lub system zarządzania budynkiem (BMS) innej firmy.

Korzyści

Zbieranie danych z maksymalnie 64 urządzeń rozproszonych, podłączonych do:

 • magistrali Modbus przez łącze szeregowe RS485,
 • magistrali Modbus przez sieć TCP/IP w technologii Ethernet,
 • bezprzewodowej sieci cyfrowej opartej na protokole Zigbee.

Konfigurowalny interwał rejestrowania danych, od minuty do miesiąca.
Przechowywanie danych przez kilka tygodni, a w przypadku modeli Com’X510 nawet przez 2 lata.

Publikowanie danych przy wykorzystaniu istniejących infrastruktur: Ethernet lub Wifi, GPRS w miejscach z utrudnionym dostępem do sieci IT, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych.
Lokalna kopia zapasowa parametrów konfiguracji i przechowywanie danych na wypadek błędów w komunikacji.

Szybka instalacja w rozdzielnicach elektrycznych ze względu na profil i możliwość zamocowania klipsem do szyny DIN.

Szybka konfiguracja za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu HMI:

 • Automatyczne wykrywanie i przypisywanie adresu IP przez systemy operacyjne komputerów.
 • Automatyczne wykrywanie i rozpoznawanie urządzeń Schneider Electric w instalacji.
 • Ręczne tworzenie obiektów i konfigurowanie urządzeń innych firm.
 • Wybór danych, które mają być zbierane i publikowane na stronach WWW w formie dostępnej za pośrednictwem dowolnej standardowej przeglądarki.
 • Zaawansowane funkcje diagnostyczne i wspomagające rozwiązywanie problemów.

Zastosowania

Serwer danych energetycznych Com’X 510:
autonomiczne i zintegrowane rozwiązanie do zarządzania energią

 • Szczególnie dobrze nadaje się do budynków o powierzchni nieprzekraczającej 10 000 m kw.
 • Od razu po podłączeniu udostępnia szczegółowe i globalne ujęcie zużycia energii.
 • Przedstawia informacje w czytelnej i zrozumiałej formie, za pośrednictwem dobrze znanego interfejsu (przeglądarki WWW).
 • Wymaga tylko minimalnego poziomu inwestycji: nie trzeba instalować dodatkowego sprzętu ani oprograowania.
 • W kolejnych wersjach wprowadzone zostaną aplikacje i usługi zdalne Schneider Electric.


Rejestrator danych energetycznych Com’X210:
najszybsza droga do zarządzania energią w wielu ośrodkach i korzystania z usług online

 • Dostarcza partie danych gotowe do przetwarzania przez rozwiązania i usługi StruXureware.
 • Publikuje zebrane dane w chmurze Schneider Electric lub na innej platformie serwerowej.

 Źródło Schneider Electric

Powrót do wszystkich realizacji

ELEKTROTEAM
Ul. E. Kwiatkowskiego 6
97-400 Bełchatów
NIP 7692220648
REGON 101613463
biuro@elektroteam.com.pl
M: 880 582 558
M: 506 566 154
M: 505 027 171
T: 44 733 86 15
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności